Home /Tìm Bác Sĩ / Tơm Bồ Huệ

Tơm Bồ Huệ

Tơm Bồ Huệ

Tơm Bồ Huệ

  • Chuyên Khoa

    Khoa Tai - Mũi - Họng

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Anh

Kinh nghiệm

9/2017-11/2017: Công tác tại khoa nhi BVDDKKV Long Thành

12/2017-7/2019: Công tác tại khoa nội tổng quát- nội thần kinh, cơ xương khớp tại BVĐKKV Long Khánh

8/2019-9/2019: Công tác tại PKĐK TTYT Đà Lạt

×

Đặt Lịch Khám

Bạn chưa điền họ và tên !


Bạn chưa điền số điện thoại !

Bạn chưa điền biểu hiện !


Bạn chưa chọn ngày !