Home /Tìm Bác Sĩ / Nguyễn Đình Diện

Nguyễn Đình Diện

Nguyễn Đình Diện

Nguyễn Đình Diện

  • Chuyên Khoa

    Khoa CKI

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Anh

Kinh nghiệm

1981-1987: Phòng Giám định Y khoa Tỉnh Lâm Đồng

1990 - 1994: Phòng giám định Y khoa Tỉnh Lâm Đồng, Trưởng phòng UV thường trực hội đồng Giám định Y khoa

1994 - 1997: Bác sĩ Đa khoa, Khám bệnh cấp cứu

1998-2001: Y học hạt nhân, Bác sĩ Đa khoa

2007-2009: BV Đa Khoa T Lâm Đồng BS CKI Ngoại niệu

2009-2018: BV Đa Khoa T Lâm Đồng, khoa khám bệnh cấp cứu, Phó Khoa BS CKI Ngoại khoa

×

Đặt Lịch Khám

Bạn chưa điền họ và tên !


Bạn chưa điền số điện thoại !

Bạn chưa điền biểu hiện !


Bạn chưa chọn ngày !