Home /Tìm Bác Sĩ / HOÀNG VĂN DŨNG

HOÀNG VĂN DŨNG

HOÀNG VĂN DŨNG

HOÀNG VĂN DŨNG

  • Chuyên Khoa

    Đa Khoa

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

2013-2018: TTYT Lâm Hà, BS Đa Khoa

2018-2019: BVĐK Hoàn Mỹ, BS Siêu Âm

×

Đặt Lịch Khám

Bạn chưa điền họ và tên !


Bạn chưa điền số điện thoại !

Bạn chưa điền biểu hiện !


Bạn chưa chọn ngày !